Oferta warsztatowa


Moja oferta warsztatowa dotyczy warsztatów rękodzieła ludowego, jest częścią ścieżki regionalnej, która prowadzę od trzynastu lat.
Zaproszona przyjadę do Twojej szkoły, Świetlicy Terapeutycznej, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lub do Domu Kultury.

Zachowane chaty kociewskie w Jaszczerzu, Jaszczerku, Okarpcu i Osieku.