sobota, 1 listopada 2014

Kurz pamięci... czy co?

Od wielu lat opiekuję się grobem  nieznanego żołnierza w moim lesie.
Bez znaczenia dla mnie było to, kim był, choć miewałam oczywiście chwile refleksji zmuszające mnie do poszukiwania jakichkolwiek śladów Jego tożsamości. Ustaliłam tylko, że to był żołnierz września 1939 roku. 
Początku września.
Mógł być to jeden z poległych żołnierzy  Pułku Ułanów Wielkopolskich... Który...

"W 1939 r. od 3 IX toczył zacięte walki pod Bukowcem, Grupą, Bramką Polednem i w lasach grudziądzkich. W dniu 5 września został rozproszony, by ułani mogli się przebić małymi grupkami przez pierścień niemiecki. Niektóre grupki przedostały się do Warszawy i brały udział w obronie stolicy". ( cyt.http://www.gimbukowiec.republika.pl )Zachowane chaty kociewskie w Jaszczerzu, Jaszczerku, Okarpcu i Osieku.