środa, 5 lutego 2014

Bariery komunikacyjneBariery komunikacyjne, jakie napotykają Polacy w kontaktach z obcokrajowcami i ich przełamywanie.


Bariery komunikacyjne, czyli wszystko, co zakłóca porozumienie nadawcy i odbiorcy komunikatu, może być wynikiem różnych błędów, popełnianych przez jedną lub przez obie strony.
Wyróżniamy dwie grupy barier komunikacyjnych:
1.      Posiadające charakter psychologiczny i fizyczny, m.in. różnice kulturowe, brak umiejętności decentracji, utrudnienia percepcyjne, stereotypy, wybiórczość uwagi.
2.      Posiadające bariery wewnętrzne- wynik emocji, braku zaufania i problemów z prawidłowym odczytem komunikatów werbalnych i niewerbalnych. W gronie tych barier jest też osądzanie.

wtorek, 4 lutego 2014

Recenzja artykułu autorstwa Pawła Trawickiego pt. „Tożsamość regionalna – między mniejszością etniczną a narodową"


Paweł Trawicki jest doktorem nauk humanistycznych i pracownikiem  naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, jest także prezesem  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. 
Artykuł pt. „Tożsamość regionalna – między mniejszością etniczną  a narodową” został opublikowany w książce pt. „ Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie”, Zbioru studiów pod red. Marka Chamota i Lecha Zielińskiego, wydanego w Bydgoszczy w 2007 roku.

Zachowane chaty kociewskie w Jaszczerzu, Jaszczerku, Okarpcu i Osieku.